ตึงตัว

ภาษาอังกฤษ


v be tense
คำอธิบาย: แก้ไขให้คลายความลำบากหรือความคับแค้นได้ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be strained
คำตรงข้าม: คลายตัว
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้สภาวะการเงินกำลังตึงตัว
v tight
คำอธิบาย: รัดแนบตัว
ความหมายเหมือนกับ: รัดตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: tense , taut