ตึง

ภาษาอังกฤษ


v be strict
หน่วยนับ: หย่อน
ความหมายเหมือนกับ: เข้มงวด , เคร่ง , เคร่งครัด
คำที่เกี่ยวข้อง: be rigid , be strained , be taut , be tight , be tense , be critical
ตัวอย่างประโยค: เราควรดำเนินตนให้เป็นสายกลาง คือ ไม่หย่อนและไม่ตึงไปนัก
v be in an angry mood
คำอธิบาย: มีอาการออกจะโกรธๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: refrain from speaking , look strained/sullen
คำตรงข้าม: คล่อง , สะพัด
ตัวอย่างประโยค: อยู่ๆ เขาก็มาตึงใส่ฉัน ฉันไม่เข้าใจเลย
adv sound of a heavy thing falling on the floor or ground
คำอธิบาย: อาการที่ทำให้เกิดเสียงเช่นนั้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อเจ้าตัวสั่นพับๆ ครู่เดียวก็ล้มตึงบนฟูกที่เตรียมไว้
v be short of
หน่วยนับ: คล่อง
ความหมายเหมือนกับ: ฝืด
คำที่เกี่ยวข้อง: be lacking of , be deficient in
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสินเชื่อไม่พอสนองความต้องการ ปัญหาเงินตึงก็จะติดตามมา
adj tight
คำอธิบาย: เหยียดออกหรือขยายออกเต็มที่
หน่วยนับ: หย่อน
ความหมายเหมือนกับ: แน่น , เต่ง , เต่งตึง
คำที่เกี่ยวข้อง: tense , taut , stiff , firm
คำตรงข้าม: หย่อน , ยาน , หลวม
ตัวอย่างประโยค: เวลาอยู่ว่างๆ เขาก็ใช้มือเคล้นคลึงตามไปด้วย จนเส้นเอ็นที่ตึงแทบขาดผ่อนคลายลง