ตึง

ภาษาอังกฤษ


v be strict
หน่วยนับ: หย่อน
ความหมายเหมือนกับ: เข้มงวด , เคร่ง , เคร่งครัด
คำที่เกี่ยวข้อง: be rigid , be strained , be taut , be tight , be tense , be critical
ตัวอย่างประโยค: เราควรดำเนินตนให้เป็นสายกลาง คือ ไม่หย่อนและไม่ตึงไปนัก
v be in an angry mood
คำอธิบาย: มีอาการออกจะโกรธๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: refrain from speaking , look strained/sullen
คำตรงข้าม: คล่อง , สะพัด
ตัวอย่างประโยค: อยู่ๆ เขาก็มาตึงใส่ฉัน ฉันไม่เข้าใจเลย
adv sound of a heavy thing falling on the floor or ground
คำอธิบาย: อาการที่ทำให้เกิดเสียงเช่นนั้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อเจ้าตัวสั่นพับๆ ครู่เดียวก็ล้มตึงบนฟูกที่เตรียมไว้
v be short of
หน่วยนับ: คล่อง
ความหมายเหมือนกับ: ฝืด
คำที่เกี่ยวข้อง: be lacking of , be deficient in
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสินเชื่อไม่พอสนองความต้องการ ปัญหาเงินตึงก็จะติดตามมา
adj tight
คำอธิบาย: เหยียดออกหรือขยายออกเต็มที่
หน่วยนับ: หย่อน
ความหมายเหมือนกับ: แน่น , เต่ง , เต่งตึง
คำที่เกี่ยวข้อง: tense , taut , stiff , firm
คำตรงข้าม: หย่อน , ยาน , หลวม
ตัวอย่างประโยค: เวลาอยู่ว่างๆ เขาก็ใช้มือเคล้นคลึงตามไปด้วย จนเส้นเอ็นที่ตึงแทบขาดผ่อนคลายลง

คำที่มี "ตึง" ในคำ


ตึงเครียด v be tense
คำอธิบาย: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก
คำตรงข้าม: คลี่คลาย
ตัวอย่างประโยค: จิตใจของผู้ที่อพยพด้วยความไม่สมัครใจจะตึงเครียดยิ่งกว่าพวกที่สมัครใจ

ตึงเครียด adj tense
คำอธิบาย: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก
คำตรงข้าม: คลี่คลาย
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าจะต้องเผชิญปัญหาหรือเหตุการณ์ตึงเครียดมากมายขนาดไหน เขาก็สามารถผ่านพ้นมาได้

ตึงตัง adv loudly
คำอธิบาย: เสียงเอะอะ, เสียงดังอย่างของหนักๆ ตกลงบนพื้นหลายๆ ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: เอะอะตึงตัง
ตัวอย่างประโยค: ลมบนปะทะกันตึงตังเหมือนเสียงฟ้าร้อง

ตึงเปรี๊ยะ adj too tight
คำอธิบาย: ตึงมากจนเกือบจะขาด
คำตรงข้าม: หย่อนยาน , หย่อน
ตัวอย่างประโยค: สายตาของผมอดที่จะแลมองไปที่เป้ากางเกงตึงเปรี๊ยะนั่นไม่ได้เลย

ตึงตัง adj impolite
คำอธิบาย: กิริยามารยาทซุ่มซ่าม ไม่เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: เขาเคยเป็นคนสุภาพอ่อนโยน แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนหยาบคายตึงตัง

ตึงตัว v be tense
คำอธิบาย: แก้ไขให้คลายความลำบากหรือความคับแค้นได้ยาก
คำตรงข้าม: คลายตัว
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้สภาวะการเงินกำลังตึงตัว

ตึงตัว v tight
คำอธิบาย: รัดแนบตัว
ความหมายเหมือนกับ: รัดตัว

ทะลึ่งตึงตัง adv impolitely
คำอธิบาย: ส่งเสียงดังเอะอะเอ็ดตะโรอย่างไม่มีมารยาท
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เล่นของเล่นส่งเสียงทะลึ่งตึงตัง

มึนตึง v be standoffish
คำอธิบาย: แสดงอาการออกจะโกรธๆ
ความหมายเหมือนกับ: ทำเฉย , โกรธ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำมึนตึงกับฉันราวกับโกรธกันมานาน

เต่งตึง v be elevated and firm
คำอธิบาย: มีเนื้ออูมแน่นตึง ไม่เหี่ยวหรือย่นยาน
ความหมายเหมือนกับ: เต่ง
คำตรงข้าม: หย่อนยาน
ตัวอย่างประโยค: เขาเปลือยเปล่าร่างท่อนบน เผยให้เห็นมัดกล้ามที่เคยเต่งตึงในอดีต

บึ้งตึง v frown
คำอธิบาย: ทำหน้าถมึงถึงเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: บึ้ง , หน้ามุ่ย , ปั้นปึ่ง
คำตรงข้าม: ยิ้มระรื่น
ตัวอย่างประโยค: เขาบึ้งตึงใส่ฉันแต่เช้าทำให้ฉันแทบอยากจะลุกหนีไปให้พ้นๆ ที่ตรงนั้น

บึ้งตึง adj sullen
คำอธิบาย: ลักษณะใบหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: บึ้ง , บูด , หน้ามุ่ย , ปั้นปึ่ง
คำตรงข้าม: ยิ้มระรื่น
ตัวอย่างประโยค: เขามีสิทธิ์อะไรมาทำหน้าบึ้งตึงใส่ฉัน

หน้าตึง v be stern-faced
คำอธิบาย: แสดงสีหน้าเครียดหรือขุ่นเคือง
ความหมายเหมือนกับ: หน้าบึ้ง , หน้าบึ้งตึง
ตัวอย่างประโยค: เขาหน้าตึงขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่าลูกน้องไม่ยอมทำตามคำสั่ง

หูตึง v be hard of hearing
คำอธิบาย: ฟังอะไรไม่ใคร่ได้ยิน
ตัวอย่างประโยค: การได้ยินเสียงดังมากๆ เป็นเวลานานๆ อาจจะทำ ให้อวัยวะรับเสียงพิการและทำให้หูตึงได้

ความตึงเครียด n tension
ความหมายเหมือนกับ: ความเครียด
คำตรงข้าม: ความผ่อนคลาย , ความสบาย
ตัวอย่างประโยค: การทำงานหนักจนเกินไปอาจทำให้เกิดความตึงเครียดได้

ความตึง n strictness
ความหมายเหมือนกับ: ความเข้มงวด , ความเคร่งครัด
คำตรงข้าม: ความยืดหยุ่น

ความตึง n tightness
คำตรงข้าม: ความหย่อน , ความยาน
ตัวอย่างประโยค: ความตึงของกล้ามเนื้อด้วยที่ช่วยดันกะบังคมให้เคลื่อนขึ้นไป

หูตึง v be hard of hearing
คำอธิบาย: ฟังอะไรไม่ใคร่ได้ยิน
ตัวอย่างประโยค: การได้ยินเสียงดังมากๆ เป็นเวลานานๆ อาจจะทำ ให้อวัยวะรับเสียงพิการและทำให้หูตึงได้

หน้าบึ้งตึง v frown
ความหมายเหมือนกับ: หน้าบูด

เอะอะตึงตัง adv loudly

เส้นตึง v reinvigorate

หน้าบึ้งตึง v be stern-faced
ความหมายเหมือนกับ: หน้าบึ้งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top