ตึกๆ

ภาษาอังกฤษ


adv sound of the throbbing of the heart
ความหมายเหมือนกับ: ตึ้กๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: loudly , wildly