ตึกแถว

ภาษาอังกฤษ


n commercial buildings
คำอธิบาย: อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน 2 ห้อง และประกอบด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่
หน่วยนับ: ห้อง, คูหา
ความหมายเหมือนกับ: ห้องแถว
คำที่เกี่ยวข้อง: tenement house
ตัวอย่างประโยค: บ้านสวยสง่างามของเจือทองโดนบังด้วยตึกแถว