ตึกสูง

ภาษาอังกฤษ


n high-rise building
ความหมายเหมือนกับ: อาคารสูง
คำที่เกี่ยวข้อง: skyscraper , tall building
ตัวอย่างประโยค: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า