ตึกรามบ้านช่อง

ภาษาอังกฤษ


n buildings
หน่วยนับ: หลัง
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่รถกำลังแล่นไปเรื่อยๆ ผมก็ทอดสายตามองชีวิตผู้คนและตึกรามบ้านช่องตามข้างถนน