ตึกราม

ภาษาอังกฤษ


n buildings
หน่วยนับ: หลัง, ตึก
ความหมายเหมือนกับ: ตึก
ตัวอย่างประโยค: เพียงสิบกว่านาที เมื่อเดินออกถึงถนนใหญ่กลับเต็มไปด้วยตึกรามที่โอ่อ่า