ตึก

ภาษาอังกฤษ


n building
คำอธิบาย: อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูน เป็นต้น
หน่วยนับ: หลัง, ตึก
ความหมายเหมือนกับ: อาคาร , โรงเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: brickwork , edifice , structure
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของที่ดินมีโครงการจะก่อสร้างตึก 20 หลังบนที่ดินแปลงนี้