ตึ

ภาษาอังกฤษ


adv stuffy
คำอธิบาย: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อแห้ง มักใช้ประกอบคำเหม็น
ความหมายเหมือนกับ: ตึๆ , ตุๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: stale , musty , fusty
ตัวอย่างประโยค: เนื้อทอดจานนี้เหม็นตึจนนำมาทานไม่ได้