ตี๋

ภาษาอังกฤษ


n Chinese boy
คำอธิบาย: คำเรียกผู้ชายลูกจีน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: อาตี๋
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองภาคอีสานรายหนึ่งมีใบหน้าละม้ายคล้ายคลึงไปทางตี๋