ตี๊ต่าง

ภาษาอังกฤษ


v suppose
ความหมายเหมือนกับ: สมมุติ
คำที่เกี่ยวข้อง: take for granted , assume , presume
คำตรงข้าม: ตามจริง