ตี่จับ

ภาษาอังกฤษ


n a game consisting in holding one´s breath while running
ความหมายเหมือนกับ: ตี่เสียง