ตี่

ภาษาอังกฤษ


v open up
ความหมายเหมือนกับ: แหวกออก , ถ่างออก
คำที่เกี่ยวข้อง: push others aside , part , spread , separate
คำตรงข้าม: หุบเข้า
ตัวอย่างประโยค: แสงไฟส่องตาทำให้เขาต้องพยายามตี่ตาออก เพื่อดูว่าใครมาหา
n a game consisting in holding one´s breath while running
คำอธิบาย: การละเล่นอย่างหนึ่งของไทย
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: ตี่จับ , ตี่เสียง
ตัวอย่างประโยค: เขายังคงนั่งนิ่งอยู่กับดวงดอม ขณะที่เพื่อนคนอื่นลุกไปเล่นตี่จับกัน