ตีไม่เลือก

ภาษาอังกฤษ


v hit wildly
ความหมายเหมือนกับ: ตีดะ
คำที่เกี่ยวข้อง: beat indiscriminately