ตีไก่

ภาษาอังกฤษ


v let a cock fight
คำอธิบาย: ให้ไก่ตีกันหรือชนกัน
ความหมายเหมือนกับ: ชนไก่
คำที่เกี่ยวข้อง: have a cock-fight , have a cock-fighting
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาไก่ชนไปตีไก่ในบ่อนไก่
n a kind of children´s game
คำอธิบาย: การเล่นของเด็กที่เอาดอกหญ้าแพรกมาตีกัน
ตัวอย่างประโยค: เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักการเล่นตีไก่แล้ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top