ตีโวหาร

ภาษาอังกฤษ


v equivocate
ความหมายเหมือนกับ: ตีสำนวน , เล่นสำนวน , เล่นสำบัดสำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: wisecrack , quibble , bicker
v speak eloquently
ความหมายเหมือนกับ: เล่นสำนวน , ตีฝีปาก , เล่นสำบัดสำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: play with words , use idiomatic expression , wisecrack