ตีโต้

ภาษาอังกฤษ


v counterattack
คำอธิบาย: ตีกลับไป
ความหมายเหมือนกับ: ตอบโต้ , โต้กลับ , ตีกลับ , บุกกลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: strike back , make a counterattack , retaliate , hit back
ตัวอย่างประโยค: ตชด.ตีโต้ทหารต่างชาติที่บุกเข้ามาให้พ้นชายแดน