ตีแผ่

ภาษาอังกฤษ


v give sth/sb away
คำอธิบาย: เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดแจ้ง
ความหมายเหมือนกับ: เปิดเผย , เผย
คำที่เกี่ยวข้อง: expose , disclose , uncover , unveil , show up , bring to light
คำตรงข้าม: ปกปิด , ปิดบัง
ตัวอย่างประโยค: บทความเรื่องนี้ตีแผ่การโกงกินครั้งใหญ่ของรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้