ตีแปลง

ภาษาอังกฤษ


v wallow (in mud)
คำอธิบาย: ทำดินโคลนให้เป็นแอ่งสำหรับนอนเกลือก (ใช้แก่ควาย หมู)
คำที่เกี่ยวข้อง: move , roll , or lie happily
ตัวอย่างประโยค: หมูป่าคงจะมากินมาอาบมานอนตีแปลงในแอ่งนี้
v fish bites a hole in a plant to lay eggs in
คำอธิบาย: อาการที่ปลากัดต้นไม้เช่นต้นข้าวสำหรับวางไข่