ตีแตะ

ภาษาอังกฤษ


v ?น่าจะใช้คำใน Teng ได้
คำอธิบาย: ขัดแตะโดยเอาไม้ไผ่ผ่าให้เป็นซีกๆ แล้วขัดและตีให้แน่น ในการทำรั้วบ้านและฝาเรือน
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแตะ
คำที่เกี่ยวข้อง: to make a wall or fence by wearing strips of split bamboo