ตีเส้น

ภาษาอังกฤษ


v rule
คำอธิบาย: ทำให้เป็นแนวตรงด้วยไม้บรรทัด
ความหมายเหมือนกับ: ขีดเส้น , ตีบรรทัด
คำที่เกี่ยวข้อง: draw a line , make lines
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่กำลังตีเส้นขาวบนถนนเพื่อจัดระเบียบการจราจร