ตีเสมอ

ภาษาอังกฤษ


v presume to act as an equal
คำอธิบาย: ยกตนขึ้นเทียมท่าน โดยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
คำที่เกี่ยวข้อง: treat as an equal
ตัวอย่างประโยค: นายจ้างบางคนไม่ยอมให้คนใช้ตีเสมอในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันโดยเด็ดขาด