ตีเมือง

ภาษาอังกฤษ


v attack (a city or country)
คำอธิบาย: ใช้กำลังทหารเข้าโจมตีบ้านเมือง
ความหมายเหมือนกับ: โจมตีเมือง , ตีบ้านตีเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: defeat
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกตั้งค่ายล้อมเมืองเป็นเวลาหนึ่งเดือน และในที่สุดก็สามารถตีเมืองได้อย่างง่ายดาย