ตีเกลียว

ภาษาอังกฤษ


v twist (a rope)
คำอธิบาย: หมุนบิดให้เชือกเขม็งขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: splice
ตัวอย่างประโยค: เถาวัลย์บางชนิดมีความแข็งแรงและทนทาน นำมาตีเกลียวเป็นเชือกผูกล่ามสัตว์ได้