ตีอวน

ภาษาอังกฤษ


v trawl
คำอธิบาย: จับปลาด้วยอวน
ความหมายเหมือนกับ: ลากอวน
คำที่เกี่ยวข้อง: fish with a purse seine , catch fish with a trawl
ตัวอย่างประโยค: พ่อออกไปตีอวนตั้งแต่เช้า ได้ปลามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกเราได้อีกวัน