ตีอกชกหัว

ภาษาอังกฤษ


v hit oneself with anger
คำที่เกี่ยวข้อง: vent , repress
v go into hysterics
คำที่เกี่ยวข้อง: express exaggeratedly , go crazy , go off