ตีห้า

ภาษาอังกฤษ


n five o´clock in the morning
ความหมายเหมือนกับ: ห้านาฬิกา
คำที่เกี่ยวข้อง: 5 a.m.
ตัวอย่างประโยค: อินทร์ยังคงนั่งทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้าน รอลูกค้าตั้งแต่ตีห้าจนถึงสี่โมงเย็นทุกวันด้วยราคาถูกๆ