ตีห่าง

ภาษาอังกฤษ


v act estrange
คำอธิบาย: ไม่คบหาสมาคมด้วยเหมือนเดิม, ไม่ใกล้ชิดเหมือนเคย, ตีตัวออกห่าง
หน่วยนับ: เข้าใกล้, เข้าหา
ความหมายเหมือนกับ: ตีตัวออกห่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: act indifferent or distant , alienate , set apart
ตัวอย่างประโยค: พักนี้ดูเหมือนว่าเขาจะตีห่างเธอออกไปเรื่อยๆ นะ