ตีหน้าเซ่อ

ภาษาอังกฤษ


v pretend ignorance
คำอธิบาย: ทำหน้าเซ่อทำนองว่าไม่รู้เรื่องหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ตีลูกเซ่อ
ตัวอย่างประโยค: คนที่ถูกจับได้ว่าโกง จะบอกว่าฉันไม่ได้ทำ เป็นการโกหกแบบหน้าด้านๆ ตีหน้าเซ่อ ตีหน้าซึม