ตีหน้ายักษ์

ภาษาอังกฤษ


v express anger on one´s face
คำอธิบาย: ทำหน้าดุเหมือนยักษ์, ทำหน้าถมึงทึงดุดัน
ความหมายเหมือนกับ: ใส่หน้ายักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: make a sullen face
ตัวอย่างประโยค: เขาทะเลาะกับภรรยาแต่กลับมาตีหน้ายักษ์ใส่ผม