ตีหน้าตาย

ภาษาอังกฤษ


v assume or make a deadpan face
คำอธิบาย: ทำหน้าเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึกหรือไม่รู้เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ทำหน้าตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: keep a straight face
คำตรงข้าม: ทำหน้าเป็น
ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหาตีหน้าตายปฏิเสธข้อกล่าวหา