ตีหน้า

ภาษาอังกฤษ


v pretend
คำอธิบาย: แกล้งทำสีหน้าให้ผิดจากใจจริง
ความหมายเหมือนกับ: แสร้ง , ตีสีหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: simulate , wear an expression of , conceal one´s feelings
ตัวอย่างประโยค: เขาตีหน้าเหมือนกับว่าชื่นชมเธอเสียเต็มประดา