ตีหนึ่ง

ภาษาอังกฤษ


n one o´clock in the morning
ความหมายเหมือนกับ: หนึ่งนาฬิกา
คำที่เกี่ยวข้อง: 1 a.m.
ตัวอย่างประโยค: ตวงไปเป็นคนเสิร์ฟอาหารที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแถวมีนบุรี ทำงานสายถึงตีหนึ่ง