ตีสีหน้า

ภาษาอังกฤษ


v assume one´s face
ความหมายเหมือนกับ: ตีหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: assume one´s airs , make face
v pretend
ความหมายเหมือนกับ: แสร้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: simulate , wear an expression of , conceal one´s feelings