ตีสนิท

ภาษาอังกฤษ


v befriend
คำอธิบาย: ทำตัวสนิทสนมด้วยเพื่อเหตุผลบางประการ
คำที่เกี่ยวข้อง: play up to someone , pretend to be acquainted , feign friendship
ตัวอย่างประโยค: เขาเข้ามาตีสนิทด้วยหวังจะหาประโยชน์จากเรา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top