ตีวง

ภาษาอังกฤษ


v encircle
คำอธิบาย: เคลื่อนที่ล้อมเป็นวง
ความหมายเหมือนกับ: ล้อมวง , โอบล้อม , ตีวงล้อม , ขยายวง
คำที่เกี่ยวข้อง: make a wide sweep
ตัวอย่างประโยค: เราต้องตีวงออกไปให้กว้างเพื่อไม่ให้ศัตรูเข้ามาประชิดตัวได้