ตีลูกซึม

ภาษาอังกฤษ


v pretend to know nothing
ความหมายเหมือนกับ: ตีหน้าเซ่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: pretend ignorance