ตีราคา

ภาษาอังกฤษ


v appraise
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดราคา , คาดค่า , กำหนดค่า , ประมาณราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , estimate
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารตีราคาบ้านหลังนั้นไว้ที่ราคาสองล้านบาท


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top