ตีราคา

ภาษาอังกฤษ


v appraise
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดราคา , คาดค่า , กำหนดค่า , ประมาณราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , estimate
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารตีราคาบ้านหลังนั้นไว้ที่ราคาสองล้านบาท