ตีรั้ง

ภาษาอังกฤษ


v similar
ความหมายเหมือนกับ: คล้ายคลึง , เสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: equal to , like