ตีรันฟันแทง

ภาษาอังกฤษ


v fight
คำอธิบาย: ปะทะกันด้วยอาวุธนานาชนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: quarrel and fight , brawl
ตัวอย่างประโยค: ผมขออย่างเดียวเท่านั้น อย่าเข้ามาตีรันฟันแทงกันภายในหมู่บ้านก็แล้วกัน