ตีพิมพ์

ภาษาอังกฤษ


v publish
คำอธิบาย: พิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์, พิมพ์สิ่งตีพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: พิมพ์
คำที่เกี่ยวข้อง: print , issue
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ตีพิมพ์ออกวางบนแผงครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2523