ตีฝ่า

ภาษาอังกฤษ


v break through
คำอธิบาย: ต่อสู้หรือสู้รบผ่านสิ่งอันตรายออกมาอย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: ตีแตก
คำที่เกี่ยวข้อง: breach
ตัวอย่างประโยค: กองทัพตีฝ่าวงล้อมของศัตรูออกมาได้ เพราะแผนอันชาญฉลาดของหัวหน้าทัพ