ตีฝีปากกัน

ภาษาอังกฤษ


v argue
ความหมายเหมือนกับ: ปะทะคารม , โต้คารม , โต้เถียง , ถกเถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: discuss , dispute , quarrel
คำตรงข้าม: สงบปากสงบคำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top