ตีฝีปาก

ภาษาอังกฤษ


v equivocate
คำอธิบาย: อวดแสดงคารม
ความหมายเหมือนกับ: ตีโวหาร , ตีสำนวน , เล่นสำนวน , เล่นสำบัดสำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: wisecrack , quibble , bicker
ตัวอย่างประโยค: พวกนี้ตีฝีปากว่าเขาทำเพื่อความรู้ ซึ่งผมมักจะไม่เชื่อมากนัก