ตีผึ้ง

ภาษาอังกฤษ


v drive bees out of the nest
คำอธิบาย: หาผึ้งโดยวิธีเอาควันรมแล้วตัดคอนหรือปาดเอารังลงมา
ความหมายเหมือนกับ: หาผึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: smoke bees to get honey , drive away bees from a nest by smoke
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านแอบขึ้นไปตีผึ้งบนเพดานพระวิหาร
v kind of game in the northeast of Thailand
คำอธิบาย: การเล่นชนิดหนึ่งทางภาคอีสานเล่นต่อจากตอนหมอลำ
ความหมายเหมือนกับ: เล่นตีผึ้ง