ตีบ้านตีเมือง

ภาษาอังกฤษ


v attack (a city or country)
ความหมายเหมือนกับ: โจมตีเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: defeat