ตีบรรทัด

ภาษาอังกฤษ


v rule
คำอธิบาย: ทำให้เป็นเส้นบรรทัดตามแนวนอน
ความหมายเหมือนกับ: ขีดเส้น , ตีเส้น
คำที่เกี่ยวข้อง: draw a line , make lines
ตัวอย่างประโยค: หนูน้อยใช้ไม้บรรทัดตีบรรทัดบนกระดานชนวน