ตีบตันใจ

ภาษาอังกฤษ


v constrain
ความหมายเหมือนกับ: อัดอั้นใจ , อึดอัดใจ , สับสน , อัดอั้นตันใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: depress , downcast , melancholy , be at one´s wit end , be helpless
คำตรงข้าม: โล่งอก , โล่งใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top