ตีบตัน

ภาษาอังกฤษ


v be constricted
คำอธิบาย: ไม่สามารถกลืนอาหารได้สะดวก
ความหมายเหมือนกับ: ลีบ , ตีบ , แคบ
คำที่เกี่ยวข้อง: narrow
ตัวอย่างประโยค: ยาบางชนิดอาจจะทำให้ปากแหว่ง หัวใจพิการ ลำไส้ตีบตันได้