ตีบ

ภาษาอังกฤษ


v narrow
คำอธิบาย: แคบเข้าผิดปกติ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นช่องกลวง)
ความหมายเหมือนกับ: แคบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be constricted
คำตรงข้าม: กว้าง
ตัวอย่างประโยค: เวลามองถนนไปไกลๆ ข้างหน้าเราจะเห็นปลายถนนตีบเข้าจบกัน ณ จุดหนึ่ง
adj constricted
คำอธิบาย: มีอาการแคบเข้าผิดปกติ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นช่องกลวง)
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , คอด , กิ่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: narrow
คำตรงข้าม: กว้าง
ตัวอย่างประโยค: โรคลิ้นหัวใจตีบมีลักษณะอาการคือรูของลิ้นหัวใจเล็กทำให้เลือดไหลลงไม่สะดวก
n kind of banana
คำอธิบาย: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งของชนิด Musa sapientum Linn. ผลเล็กเป็นเหลี่ยม สุกกินได้ รากใช้ทำยาได้